Contractmanager

Als contractmanager bij Neuf ben je verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van grote en complexe projecten bij onze opdrachtgevers. De projecten zijn complex vanwege de politieke/bestuurlijke belangen die er spelen en/of vanwege technische, procesmatige of veiligheidsaspecten. In de projecten waar je aan werkt, wordt over het algemeen een geïntegreerde contractvorm gehanteerd, bijvoorbeeld UAV-GC, DBFM(O) of D&C.

Als contractmanager bij Neuf kan je in verschillende fases verantwoordelijk zijn voor de beheersing en sturing van contracten, zoals de contractvoorbereiding, -aanbesteding en/of -uitvoering. In welke fase je ook betrokken bent, veelvuldig afstemming zoeken met de belanghebbenden rondom het project en je bewust zijn van de diverse belangen die spelen, is altijd belangrijk. Hierdoor ben je in staat knelpunten tijdig aan te zien komen en te beheersen, en – indien nodig – te escaleren richting de juiste actoren. Ook spreek je waar nodig leveranciers aan op het (niet) nakomen van contractafspraken. Al met al fungeer je als contractmanager, namens jouw opdrachtgever, als eerste aanspreekpunt voor de interne en externe projectomgeving voor alle contract-gerelateerde vraagstukken. Prioriteiten kunnen stellen is dan ook een belangrijke competentie voor een contractmanager.

Tot slot ben je als contractmanager verantwoordelijk voor het toetsproces in het kader van systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Je laat risicogestuurd systeem-, proces- en/of producttoetsen uitvoeren en zorgt ervoor dat besluitvorming plaatsvindt over het al dan niet toekennen van kortingen, boetes en bonus/malus.


Herken jij jezelf in de rol van contractmanager of wil je hier meer over weten? Ik drink graag een kop koffie met je!

Arjan van Os
avanos@neuf-associates.nl
06 23 96 78 63 of bel het kantoor van Neuf Associates op 030-2400988