Stichting tijdelijke trans- formatie kantoren vernieuwd

De Stichting tijdelijke transformatie kantoren (Sttk) transformeert leegstaande kantoorpanden tot woonruimte door middel van een totaalconcept. Dit totaalconcept wordt mogelijk gemaakt door de koepel van ondernemers waaruit Sttk bestaat: Neuf & Associates, TAM2 architecten, Orange Peak Company, PolyProducts, DuraVermeer en Unica. Sttk huurt een leegstaand pand direct van de eigenaar en verhuurt deze, getransformeerd in woonruimte, door aan de huisvester.

Centraal in deze transformatie staat de technische oplossing, het Place2Live System dat Sttk aanbiedt. Floor Oomen is interim manager bij Neuf & Associates en vervult momenteel de functie van Manager Algemene Zaken voor de Stichting tijdelijke transformatie kantoren. Zij legt uit wat de basis van de stichting is en wat de doelstellingen zijn.

Wat zijn Place2Live Systems?

De Place2Live Systems zijn modulair opgebouwde, duurzame ‘natte cellen’ van composiet, bestaande uit een douche, toilet, wastafel en keuken. Deze demontabele cellen kunnen eenvoudig in bestaande kantoorgebouwen worden geplaatst, waardoor deze relatief snel kunnen worden omgevormd tot onzelfstandige wooneenheden. Deze cellen zijn specifiek ontwikkeld voor het transformatieconcept van Sttk in samenwerking met PolyProducts. Sttk blijft eigenaar van de cellen en verhuurt deze bij de uitvoering van het concept. Op deze wijze wordt de gehele levensduur van de cellen bij diverse projecten benut.

Welke meerwaarde levert Sttk in de samenwerking met haar partners?

Sttk verbindt door het totaalconcept haar eigen koepel van ondernemers  met vastgoedeigenaren, beleggers, huisvesters, gemeenten, ondernemers en  belangenorganisaties. Al deze partijen werken samen aan de effectieve en efficiënte transformatie van vastgoed. De gezamenlijkheid van partijen zorgt voor efficiëntie, laagdrempeligheid en financiële, technische en juridische haalbaarheid, evenals een innovatieve en creatieve insteek.

Hoe speelt Sttk in op de huidige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt?

Sttk sluit met haar concept aan op organisch ontwikkelen. Het huisvesten van bijvoorbeeld studenten kan hierbij een motor zijn voor het ontwikkelen van een nieuwe (woon)functie voor een industrie- of bedrijventerrein. Door op deze wijze een nieuwe identiteit te geven aan een gebied wordt het tevens aantrekkelijker voor andere aanverwante ondernemingen om zich daar te vestigen.

Daarnaast is Sttk zich bewust van het kostenplaatje. Sttk biedt een concept met voor elke betrokken partij (financiële) voordelen. In tijden waarin investeren lastig is, is samenwerking en het delen van winsten en risico’s van belang, evenals hergebruik. Door een afnamegarantie van minimaal vijf jaar en duurzame betrokkenheid  bij het gebied speelt Sttk slim in op de huidige economische situatie.

Tot slot, wat zijn de wensen voor de toekomst?

Hierbij staat het realiseren van de eerste projecten voorop. Waar veel gepraat wordt over het transformeren van locaties wil Sttk een koploper zijn door uitvoering. Samenwerking met alle betrokken partijen is hierbij essentieel.