Rijkswaterstaat – Strategisch Advies Zuid-Nederland A Wegen

Als strategisch adviseur zijn we binnen Zuid-Nederland (ZN) A Wegen betrokken om het cluster (ong. 50 fte) en IPM-team optimaal en daadkrachtig te laten functioneren. Onze werkzaamheden variƫren van het adviseren over de vorm en invulling van de organisatie, het faciliteren van diverse sessies tot het inhoudelijk oppakken van projectoverstijgende vraagstukken.

We geven onder andere invulling aan het projectmanagement voor de contractvoorbereiding Variabel Onderhoud Contract 2016 e.v. (VOC 1.1) en Prestatiecontract Droog 2018 e.v. (PCD 3.2). Deze tweede vindt plaats middels Best Value Procurement (BVP).

Ook houden we ons bezig met invulling geven aan risico-gestuurd portfoliomanagement bij de transitie van het Cluster Onderhoud Droog naar ZN A Wegenteam.

Tot slot zijn we als trekker aangesteld om de kolom Voorbereiding binnen ZN A Wegen vorm te geven, zowel qua werkwijze als qua organisatie.