Rijkswaterstaat – contractmanagement Veiligheid Nederland in Kaart

Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) II heeft als doel de veiligheid van de Nederlandse dijkringen te bepalen volgens een overstromingsrisicobenadering. De dijkringen worden door marktpartijen doorgerekend binnen raamovereenkomsten.

Wij zijn bij VNK II betrokken als contractmanager volgens het IPM model van Rijkswaterstaat. Dit houdt in dat we binnen het Projectbureau VNK eindverantwoordelijk zijn voor alle Europese aanbestedingen evenals voor het contractmanagement van alle contracten met marktpartijen.