Rijkswaterstaat Integraal Management Huisvesting Rijksdiensten

De Rijksoverheid is volop in beweging. Dit heeft directe consequenties voor de huisvesting van overheidsorganisaties. Vanuit de richtlijnen van “Compacte rijksdienst”, is de inzet om op minder meters meer ambtenaren effectief en efficiënt te huisvesten. De komende 4 á 5 jaar worden, vanuit de door het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde masterplannen huisvesting, in voornamelijk provinciehoofdsteden, diverse rijkskantoren gebouwd. Wij zijn hierbij in de diverse projecten (Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Arnhem) betrokken als integraal projectmanager. In opdracht van de gemandateerd opdrachtgever (GO) geven we sturing aan het projectteam dat bestaat uit professionals van Rijkswaterstaat (facilitair en ICT) en het Rijksvastgoedbedrijf. Vanaf de diagnosefase tot de realisatiefase zijn wij op de gebieden van tijd, geld en resultaat verantwoordelijk voor de oplevering van de rijkskantoren. Investeringsvolumes variëren van € 5 miljoen tot € 25 miljoen per project.