Rijkswaterstaat

Verantwoordelijk voor het project- en stakeholdermanagement bij de omlegging van het tracé rijksweg A9 ten zuiden van de kern Badhoevedorp, inclusief de gebiedsontwikkeling van de gemeente Haarlemmermeer op het vrijkomende perceel.
In de huidige situatie doorsnijdt de A9 de kern van Badhoevedorp. In overleg met de gemeente Haarlemmermeer wordt de oude A9 gesloopt en worden afspraken gemaakt over het te ontwikkelen vrijkomende gebied, inclusief invulling van groenvoorzieningen.
Hierbij is invulling gegeven aan de grondverwerving / grondtransacties, beheer- en onderhoudsafspraken, oplevering en overdracht van gerealiseerd werk.
Het project is een samenwerking van Rijkswaterstaat met de Gemeente Haarlemmermeer, Vervoersregio Amsterdam, Provincie Noord Holland, Schiphol, Hoogheemraadschap Rijnland en Prorail .