Rijkswaterstaat Invulling Systeemgerichte ContractBeheersing

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we een adviesopdracht uit om de invulling van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) bij het VOC 1.1 te versterken. Het VOC 1.1 is een project waarin het variabel onderhoud aan de wegen in Zuid-Nederland wordt uitgevoerd. Het contract (met drie percelen met verschillende Opdrachtnemers) wordt beheerst middels SCB.

De opdracht is erop gericht om de contractbeheerstrategie gezamenlijk meer vorm te geven en in te bedden in het contractbeheerteam. Er wordt expliciet stilgestaan bij de werking van SCB en de mogelijkheden die deze methodiek biedt om zorgpunten van het contractbeheerteam mee te nemen in de contractbeheersing. Op basis hiervan worden de processen aangescherpt die vervolgens in concrete werkafspraken vertaald worden.