Rijksvastgoedbedrijf PPS Bezuidenhoutseweg 30

Het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur worden gemeenschappelijk gehuisvest in het Rijksmonument aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag (B30). Het totale oppervlak van het gebouw is ca. 21.000 m2 BVO.

De Rijksgebouwendienst treedt op als aanbestedende dienst voor de realisatie van deze renovatie volgens publiek-private samenwerking (PPS). Dit betekent dat het ontwerpen, het bouwen en inrichten, de facilitaire diensten en het onderhoud en het financieren van het project geïntegreerd wordt gecontracteerd. Met andere woorden: alle fasen van de levenscyclus van het gebouw worden hierbij in één contract aanbesteed. De duur van dit geïntegreerd contract zal 30 jaar zijn. De Rijksgebouwendienst heeft ons verzocht plaatsvervangend procesmanagement te voeren.

Als plaatsvervangend procesmanager zijn we, samen met de procesmanager, verantwoordelijk voor een goed verloop en succesvol resultaat van de Europese aanbesteding (concurrentiegerichte dialoogprocedure) en vervolgens voor de verdere uitvoering van het PPS project waaronder de uitvoering cq. het contractmanagement van de DBFMO-overeenkomst.