Omgevingsmanagement

Een omgevingsmanager van Neuf weet als geen ander dat een project eenvoudigweg niet los staat van haar omgeving, sterker nog: het project is er dankzij de omgeving! Concreet betekent dit dat er altijd een relatie is tussen het project en haar omgeving, die zich het best laat beschrijven met de bovenstaande stelling. Elk project heeft invloed op haar omgeving. En minstens zo belangrijk: de omgeving beïnvloedt het project. Het onderschatten van deze wederzijdse invloed kan leiden tot onaangename projectrisico’s die succes in de weg staan.

Neuf & Associates voorziet in alle integrale aspecten van het omgevingsmanagement, dit zijn:

 • Stakeholdermanagement
 • Communicatie & Participatie
 • Conditionering
 • Publieke-Private toestemmingen

Belangrijke aspecten binnen Stakeholdermanagement en Communicatie/Participatie:

 • Wat is het doel, wat moet er bereikt worden?
 • Wie zijn de stakeholders?
 • Wat zijn de belangen van de diverse stakeholders?
 • Zit daar overlap in, of juist tegenstrijdigheid?
 • Draagvlak creëren; zowel intern als extern
 • Communicatie organiseren
 • Beslismomenten organiseren

Belangrijke aspecten van Conditionering die wij op ons kunnen nemen:

 • Kabels & Leidingen
 • Bodem-, water-, luchtkwaliteit
 • NGCE (bommen- en granatenonderzoek)
 • Archeologie
 • Groencompensatie

Belangrijke aspecten van Publiek-Private toestemmingen waarin wij kunnen ontzorgen:

 • Omgevingsvergunning
 • Flora & Faunawet
 • Boswet
 • Onteigeningen
 • Nadeelcompensatie