Over Neuf & Associates

Neuf & Associates is een interim managementbureau op gebied van Project-, Omgevings- en Contractmanagement van complexe Ruimtelijke en Infrastructurele opgaven van overheden. De professionals van Neuf & Associates zijn sympathiek én slim. Ze hebben lef, zijn ambitieus, ondernemend en talentvol. Daarnaast hebben ze een WO-opleiding, zijn ze zelfstandig, communicatief vaardig, oplossingsgericht en gericht op samenwerken. Een flinke portie enthousiasme en daadkracht maken het plaatje compleet.

Wij willen de beste en leukste mensen aan ons binden door bij de mooiste bouw- & infraprojecten van de Nederlandse overheid betrokken te zijn. Of dat in vaste dienst is of als zelfstandig ondernemer is voor ons van ondergeschikt belang. Onze professionals willen gefaciliteerd worden en niet beperkt. Neuf biedt ze het platform om het maximale uit zichzelf en elkaar te halen.

“Excelleren in vrijheid” noemen wij dat bij Neuf & Associates.

Kennis

De kennis van onze professionals concentreert zich rond Project-, Omgevings- en Contractmanagement van complexe Ruimtelijke en Infrastructurele opgaven van overheden. Kennis is de belangrijkste pijler binnen Neuf & Associates.  Het onderhouden en ontwikkelen van onze kennis is onze levensader. Wij lezen, wij leren, wij documenteren, wij publiceren en wij leiden op. Daarnaast organiseren wij met, en voor, onze professionals en opdrachtgevers regelmatig vakinhoudelijke bijeenkomsten aan de hand van actuele ruimtelijke onderwerpen. Hier analyseren wij wat er speelt in de markt en waar het naartoe gaat. Wij anticiperen op naderende vraagstukken en vertalen dit met elkaar naar innovatieve oplossingen, waarmee problemen ondervangen kunnen worden, nog voor ze zich aandienen.

Actuele kennisonderwerpen zijn voor ons Systeemgericht Contract Beheersing (SCB), (vastgelopen) gebiedsontwikkelingen, Publiek Private Samenwerkingen (PPS), begeleiding grote infrastructurele projecten, inkoop en aanbestedingsadvies, innovatieve contractering (DBFMO) en (vastgelopen) bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Netwerk

De professionals die aan Neuf & Associates verbonden zijn, hebben met elkaar gemeen dat ze over inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van ruimte en infra beschikken. De mensen van Neuf hebben lef, zijn ambitieus en talentvol. Ze beschikken over een gezonde dosis ondernemerschap en doen hun werk met plezier.

De kern van ons netwerk aan professionals bestaat uit onze vaste medewerkers en onze associate partners. Daar omheen werken wij met een selectieve schil van premium zzp-partners. Het onderhouden en ontwikkelen van ons netwerk is voor ons eveneens core business. Door hier ruim tien jaar intensief en selectief aan te werken, is een buitengewoon krachtig fundament ontwikkeld.

Opdrachtgevers die ons benaderen zijn veelal (semi-) overheidsinstellingen die zich bezighouden met beleid en projecten op gebied van ruimte en infra. Wij leveren kennis en capaciteit enerzijds. En advies en innovatieve oplossingen anderzijds. Al ruim tien jaar wordt de kennis en capaciteit van Neuf & Associates op deze wijze betrokken bij actuele uitdagende ruimtelijke vraagstukken van overheden.