Contractmanagement

Geïntegreerde contractvormen, zoals UAV-GC, D&C, DB(M), DBFM en DBFMO, worden steeds vaker toegepast bij bouw- en infrastructuurprojecten. In het managen van geïntegreerde contracten is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Tegelijkertijd is er nog voldoende ruimte voor verdere verbetering. De verbetering kan worden gevonden in de inhoud van het contract, in de aanbestedingsprocedure en natuurlijk tijdens de uitvoering van het contract.

Neuf & Associates adviseert in deze verschillende fasen (voorbereiding, aanbesteding en uitvoering) om uiteindelijk het doel dat de opdrachtgever met het project heeft te helpen realiseren. Wij adviseren vanuit onze praktijkervaring die we de afgelopen jaren in verschillende rollen hebben opgedaan, zoals project- en contractmanager, inkoopadviseur en contractschrijver bij diverse publieke opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en lokale overheden. Regelmatig werken we samen met andere organisaties of zetten we ons publieke en private netwerk in om zodoende onze opdrachtgever van de best mogelijke oplossing en advies te voorzien.

Voor de definitie van contractmanagement volgen wij de lijn van de Britse overheid:

Contractmanagement:

“The process which ensures that both parties to a contract fully meet their respective obligations as efficiently en effectively af possible, in order to deliver the business and operational objectives required from the contract and in particular to provide value for money”

Bij contractmanagement gaat het op tijdens de uitvoering van een contract op hoofdlijnen om de taken zoals in onderstaand figuur aangegeven.

cm

                                                                                                                Contractmanagementtaken

Er zijn verschillende manieren om het contractmanagement aan te pakken. Voor geïntegreerde contracten worden over het algemeen de principes van systeemgerichte contractbeheersing gehanteerd (SCB). Door het toepassen van (de principes) van SCB blijft zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer in de rol die past bij een geïntegreerd contract waar de UAV-gc of de voorwaarden van een DBFM(O) overeenkomst van toepassing zijn. De opdrachtgever stelt functionele eisen of outputeisen en wil zien of de opdrachtnemer die op een beheerste manier uitwerkt tot oplossingen die voldoen aan de eisen en aan het beoogd gebruik. De opdrachtgever kijkt hiertoe risicogestuurd naar de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en onderliggende processen van de opdrachtnemer op het project, door middel van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen.