Projectmanagement

Beheersing van kwaliteit, geld, tijd, organisatie, informatie en risico’s. Goed projectmanagement betekent het gewenste resultaat leveren binnen het vooraf vastgelegde budget en binnen de afgesproken tijd. Het uitvoeren van contract- en risicomanagement zijn belangrijke extra assets waarover projectmanagers van Neuf & Associates beschikken.

Door op efficiënte wijze te sturen, beslismomenten te organiseren en begeleiden, kan de projectmanager met het team een goed resultaat leveren waarop het hele team trots mag zijn. Dit houdt ook in dat de projectmanager durft op te treden bij obstakels en mensen op hun kwaliteiten kan aanspreken.