De projectmanager

De projectmanager is primair verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd en geld. Hij wordt hierop aangesproken door de opdrachtgever. De projectmanager stuurt het projectteam, bewaakt de onderlinge raakvlakken binnen het team en zorgt voor het samenbindend leiderschap dat de spelers tot een team bindt en het teamgevoel versterkt. De projectmanager is de spin in het web, de natuurlijke sparringpartner en de intermediair tussen opdrachtgever, lijn en project. De projectmanager onderhoudt ook de contacten intern en bestuurlijk voor zover dat voor zijn project van belang is. Bij knelpunten tussen rolhouders maakt de projectmanager een keuze tussen de mogelijke opties.

Beheersing van kwaliteit, geld, tijd, organisatie, informatie en risico’s. Goed projectmanagement betekent resultaat leveren binnen budget en tijd, zoals deze vooraf vastgelegd is. Door op efficiënte wijze te sturen en beslismomenten te organiseren en begeleiden, kun je met je team een goed resultaat leveren waar je met elkaar trots op mag zijn. Dat betekent ook durven optreden bij obstakels en mensen op hun kwaliteiten aanspreken

Werkzaamheden:
Het trekken van omvangrijke, beleidsgevoelige en complexe ruimtelijke projecten of processen in de haalbaarheids- of uitvoeringsfase, in samenspraak met de omgeving. Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, hogere overheden, burgers, marktpartijen en het extern vertegenwoordigen van de gemeente. Het onderhandelen met externe partijen. Het kunnen coördineren en aansturen van het proces om te komen tot een (samenwerking) overeenkomst met externe partijen, zoals ontwikkelaars en aannemers enz. Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/proces, zowel intern binnen het project als binnen de opdrachtgeversorganisatie als geheel, van de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines in het geval van blijvende verschillen van inzicht, het zelfstandig formuleren van adviezen aan het management en evt. college;

 

Team Projectmanagement