De Omgevingsmanager (IPM)

Omgevingsmanagement is de zorg voor de maatschappelijke inbedding van het project. De omgevingsmanager is de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de projectomgeving. Deze omgeving wordt gevormd door alle partijen die een belang hebben bij het project. De eisen en afspraken met de stakeholders worden vanuit omgevingsmanagement geleverd aan technisch management. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om het project gerealiseerd te krijgen binnen de publieksrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden. De omgevingsmanager probeert begrip en vertrouwen te kweken in de omgeving en te komen tot effectieve samenwerking met omgevingspartijen. De omgevingsmanager heeft een duidelijke signaalfunctie in het projectteam bij het proactief signaleren van onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project.

Projecten Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagement

Schiphol

Ontwikkeling Nieuwe Pier en Terminal

Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagement

Team Omgevingsmanagement