Programma sessie contractmanagement 3 juli

Op donderdag 3 juli 2014 vindt er in de Atoomclub een kennisbijeenkomst van Neuf & Associates plaats, met ditmaal als onderwerp ‘contractmanagement van geïntegreerde contracten’.

Het doel van deze bijeenkomst is (semi) publieke opdrachtgevers een stap verder te brengen in hun ontwikkeling van contractmanagement voor geïntegreerde contracten. Zowel organisatie- en implementatievraagstukken als uitvoeringsvraagstukken komen aan de orde. Ook zal er worden stilgestaan bij het onderwerp systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

Programma

13.45-14.00 Ontvangst
14.00-14.15 Introductie (Arjan van Os)
14.15-14.30 Contractmanagement (Arjan van Os)
Wat verstaan we onder contractmanagement van geïntegreerde contracten en op welke wijze wordt dit in de praktijk ingevuld?
14.30-15.00 Doel geïntegreerde contracten (Jakko de Jong)
Wat is de aanleiding van het gebruik van geïntegreerde contracten, wat zijn de doelstellingen en volgens welke principes kunnen deze bereikt worden?
15.00-15.30 Casus deel 1: organisatie en voorbereiding van contract-management (Arjan van Os en Jakko de Jong)
Interactief, behandelen van vragen van deelnemers
15.30-15.45 Pauze
15.45-16-30 Casus deel 2: uitvoering van contractmanagement (Arjan van Os en Jakko de Jong)
Interactief, behandelen van vragen van deelnemers
16.30-17.00 Samenvatting, vervolg en afronding (Arjan van Os)
17.00 Gelegenheid voor een borrel

Arjan van Os, senior consultant bij Neuf & Associates, heeft de afgelopen 10 jaar veel ervaring met geïntegreerde contracten en contractmanagement opgedaan bij met name Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst. Hij werkt op dit moment als plaatsvervangend procesmanager aan een van de PPS projecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Hiernaast adviseert hij diverse organisaties op het gebied van professioneel publiek opdrachtgeverschap. Hierbinnen vallen onderwerpen als: ontwikkeling en implementatie van systeemgerichte contractbeheersing en risicomanagement en de doorontwikkeling van geïntegreerde contracten.

Jakko de Jong, assessor manager / senior lead assessor-trainer bij Lloyd’s Register, is een ervaren lead auditor van onder andere kwaliteitsmanagementsystemen en trainer van lead auditors. Daarnaast adviseert hij over de implementatie en professionalisering van het gebruik van Innovatieve Contracten en Systeemgerichte Contractbeheersing vanuit de invalshoeken toetscoördinatie en auditing.

Onder de deelnemers bevinden zich experts en ervaringsdeskundigen die graag kennis en ervaring willen delen. De vragen waar de deelnemers in de praktijk mee te maken hebben geven invulling aan de casus. Door interactie kan ieders kennis en ervaring benut worden.

Toelichting op het programma

Arjan van Os van Neuf & Associates start met het delen van beelden over wat contractmanagement van geïntegreerde contracten inhoudt en op welke verschillende wijzen dit in de praktijk wordt ingevuld. Vervolgens neemt Jakko de Jong van Lloyd’s Register u mee terug in de tijd. Hij zal ingaan op de aanleiding van het gebruik van geïntegreerde contracten, de doelstellingen hiervan en volgens welke principes dit bereikt kan worden. Het grootste deel van het programma bestaat voorts uit het interactief behandelen van een casus, waarbij uitgebreid van gedachten gewisseld kan worden over vragen die bij u leven.

De deelnemers krijgen ruim de mogelijkheid om hun vragen in te brengen tijdens de casus. Voorbeelden van onderwerpen voor de casus die aan bod kunnen komen zijn:

 • UAVgc contracten en DBFM(O) contracten en SCB: vak volwassenheid opdrachtgever (OG) en opdrachtnemer (ON)
 • Randvoorwaarden (organisatie, kennis, contract en houding) voor het toepassen van SCB
 • Welke sturingsinstrumenten heb je bij geïntegreerde contracten en hoe zet je die in?
 • Hoe ON de belangen van OG centraal laten stellen?
 • In hoeverre houdt je als OG je met de inhoud bezig?
 • Risicomanagement
 • Relatie met ISO9001
 • System Engineering / Aantoonbaar voldoen aan eisen
 • Pro-activiteit van aannemers: verwachtingspatronen
 • Wat verandert er in een project team van OG?
 • Wat verandert er in de samenwerking tussen OG en ON?
 • Hoe bouw je wederzijds vertrouwen OG-ON op?
 • Auditresultaten / Tekortkomingen en het betaalmechanisme
 • Ter Toetsing en Ter Acceptatie: wat zijn de verschillen?

Praktische informatie

Datum: 3 juli 2014
Tijd: 14.00-17.00uur, gevolgd door een borrel
Locatie: de bijeenkomst vindt plaats op de Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein. Mocht het terrein vol zijn, dan kunt u op het terrein rechts van de Atoomclub parkeren.
Contactpersoon: Arjan van Os, avanos@capneuf.nl, 06-23967683

Meld je kosteloos aan voor deze kennisbijeenkomst