Op 29 september derde sessie contractmanagement

Op 29 september 2015 organiseren Neuf & Associates en Lloyd’s Register de derde bijeenkomst over contractmanagement in geïntegreerde contracten. Het vraagstuk dat in deze kennissessie centraal staat is: Samenwerking tussen Opdrachtgever – Opdrachtnemer: kan dat? Twee interessante sprekers belichten dit thema vanuit verschillende invalshoeken.

In deze kennissessie gaan we in op de achterliggende vraag: Wat houdt samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in als de risico’s in het contract duidelijk verdeeld zijn en hoe vul je deze samenwerking in?

Voor de sessie nodigen we medewerkers van (semi) publieke opdrachtgevers en van opdracht aannemende marktpartijen uit. Het wordt een interactieve bijeenkomst waar opdrachtgevers en opdrachtnemers van elkaar gaan leren hoe samenwerking verbeterd kan worden.

Meld je hier kosteloos aan voor de kennissessie op 29 september 2015 van 13.30 tot 17.00 uur, gevolgd door een borrel.

De sprekers deze middag zullen het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten:

Wijnand Susanna – samenwerken en (geïntegreerde) contracten: werkt dat wel samen?
Verschillende contractvormen zijn de afgelopen jaren ontwikkeld ten behoeve van een andere samenwerking tussen overheid en private partijen. Beoogd werd taken en verantwoordelijkheden die traditioneel bij de overheid liggen meer aan private partijen over te dragen, met als doel dat de overheid zich kan concentreren op haar kerntaken en marktkennis meer wordt benut. Maar het blijkt in de praktijk steeds weer een lastige opgave om daadwerkelijk tot die andere samenwerking te komen. Er wordt veel energie van beide kanten in gestopt. Toch wordt het resultaat vaak als teleurstellend ervaren. Contracten zouden het fundament moeten geven aan de nieuwe samenwerking. Maar lenen de nieuwere contractenvormen zich wel hier voor? Stappen we misschien toch te snel over de essentiële voorwaarden voor samenwerking heen? Vanuit zijn ervaringen zal Wijnand het aspect ‘samenwerking’ belichten zoals dit in de praktijk in de verschillende contractsituaties uitpakt. Er komen positieve resultaten maar ook een aantal steeds terugkerende dilemma’s aan de orde. Hij wil proberen met u de balans op te maken en tot conclusies te komen.

André van Egteren – OEPS: Onverwachte Events in de Project Structuur

Uitkomsten worden voorspelbaar door afspraken vast te leggen in contracten. Maar wat als de omgeving zo dynamisch is dat de wensen van de betrokken partijen zijn veranderd tegen de tijd dat je het project oplevert? Wat als de contractduur zoveel jaren betreft dat je bij het opstellen van het contract niet alles kan voorzien?
Programmamanager André van Egteren introduceert de wereld van OEPS: Onverwachte Events in de Project Structuur. Hij houdt een inspirerend en geestig betoog over samenwerking als zaken niet lopen zoals op papier was voorzien. Hij neemt je mee in de wereld van de stationsverbouwingen voor de OV-Chipkaart poortjes. Een wereld vol tegenstrijdige belangen, veranderende omgevingen en onverwachte events. Een wereld waarin naast project- en contractmanagement vooral samenwerking door Positief Leiderschap nodig is voor succesvolle projecten.

Over de sprekers

Wijnand Susanna is betrokken geweest bij een breed palet aan bouwprojecten, als partner van adviesbureau PRC, als Principal Consultant bij Arcadis en nu ook als zelfstandig adviseur. Hij heeft als adviseur, projectmanager, trainer en coach zowel opdrachten uitgevoerd voor (publieke) opdrachtgevers als voor ontwikkelaars en aannemers en heeft een breed inzicht in de werkwijzen en culturen binnen de gehele bouwketen. De rode draad door zijn werkzaamheden ligt op de grensvlakken tussen bedrijfsorganisatie en projectorganisatie. Maar ook de bouwplaats met de logistieke, organisatorische en technische opgave van de uitvoering, kent hij goed.

Nieuwe samenwerkingsvormen met de bijbehorende contracten, zoals deze zich ontwikkelen in het perspectief van een andere samenwerking tussen overheden en markt hebben zijn bijzondere interesse.

André van Egteren leidt het programma dat 82 stations verbouwt voor de OV-chipkaart. Na diverse managementfuncties richt hij zich binnen NS de laatste 15 jaar op complexe projecten en programma’s in de ruimtelijke omgeving. Zijn stijl kenmerkt zich door verbindend, positief leiderschap gericht op constructieve samenwerking. André heeft dit betoog het afgelopen jaar meermaals gehouden, waaronder bij de BPUG (Best Practice User Group van Prince2), PMI (Project Management Institute) en de training Skills for Success van de NS Groep. Keer op keer wordt deze sessie zeer hoog gewaardeerd.