Contractmanagement Stephanie Samson

Stephanie Samson is met haar technische achtergrond multidisciplinair opgeleid en heeft veel interesse in de GWW-sector. Stephanie is analytisch sterk; in de GWW is het onwenselijk om het project alléén via de techniek of het proces te benaderen. Dankzij deze multidisciplinaire manier van denken maakt ze het mogelijk om een vertaalslag te maken tussen de techniek en het beheersen van contracten. Daarbij heeft ze in meerdere projecten bewezen dat ze onder (tijds)druk de gewenste doelstellingen kan bereiken.

Opleiding
Master Construction Management & Engineering, Technische Universiteit Delft
Bachelor Architecture, Technische Universiteit Delft

Recente projecten
Adviseur inkoop & contractmanagement Raamovereenkomst Projectbeheersing, Rijkswaterstaat
Adviseur risicomanagement tenderteam, Joulz
EMVI-plan schrijver, diverse projecten in GWW sector en maritieme techniek

Specialisme
Aanbesteden
Best Value
Systems Engineering

Stephanie Samson