Omgevingsmanagement Merel Rinkel

Merel brengt enthousiasme en overzicht in projecten.  Ze haalt energie uit het halen van gestelde doelen met oog voor de omgeving. Dit doet Merel met een gestructureerde, planmatige aanpak en met adequaat handelen als de situatie daarom vraagt. Het helpt hierbij dat zij een technische achtergrond heeft waardoor zij de “inhoud” begrijpt en daarnaast communicatief sterk is en over bestuurlijke en politieke sensitiviteit beschikt.

Opleiding
Technische Universiteit Delft, Master Civiel Engineering (transport and planning)
Technische Universiteit Delft, Bachelor Civiel Engineering

Projecten
Projectmanager aanleg HOV verbinding, gemeente Amsterdam
Omgevingsmanager herinrichtingsproject Nes, gemeente Amsterdam
Procesbegeleider MKBA-studie HOV oeververbinding Zeeburgereiland, gemeente Amsterdam
Begeleider diverse Project Start Up (UPS) sessies
Projectmanager herinrichtingsprojecten in De Uithof, Universiteit Utrecht
Omgevingsmanagement snelwegverbreding A27/A1, Rijkswaterstaat

Specialisme
Projectmanagement gebiedsontwikkeling en infrastructuur

Omgevingsmanagement
Stakeholdermanagement
Procesbegeleiding
Sessiebegeleiding

Merel