Omgevingsmanagement Donald Nagel

Donald Nagel is een ervaren omgevings- en procesmanager op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van complexe infrastructurele werken, binnenstedelijke gebieds- & vastgoedontwikkeling en inrichting en gebruik van de openbare ruimte. Donald is bekend met het opzetten van projectorganisaties, het leiden van projecten en werken in multidisciplinaire (IPM) projectteams in een politiek-bestuurlijke omgeving, waarbij vele, en veelal tegengestelde, belangen vaak een rol spelen.

Opleiding
Civiele Technologie & Management, Technische Universiteit Twente

Recente projecten
Senior omgevingsmanager Vervanging Openbare Verlichting door LED, gemeente Amsterdam
Senior omgevingsmanager Investeringsagenda Openbaar Vervoer, gemeente Amsterdam
Senior Omgevingsmanager Ondergrondse Containers en Restafval, Gemeente Leiden
Plaatsvervangend omgevingsmanager Omlegging A9 Badhoevedorp, Rijkswaterstaat
Projectmanager Ontwikkeling Petroleumhaven, Gemeente Den Haag

Specialisme
Omgevingsmanagement
Openbare ruimte
Project- & procesmanagement

Donald