Omgevingsmanagement Arno Booij

Arno is een omgevingsmanager die bij het opstellen van adviezen en het begeleiden van projecten de klantvraag en de wensen van de eindgebruiker centraal stelt. Hij stimuleert de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden zodat er een gedragen projectresultaat ontstaat en de kans op faalkosten en vertraging in het projectproces wordt verminderd. Arno combineert vakinhoudelijke kennis met een brede kijk op het project. Samenwerken, informeren en betrekken zijn de kernwoorden.

Opleiding
Post-HBO Opleiding Projectmanagement, Hogeschool van Amsterdam

HTS Civiele Techniek, Hogeschool van Utrecht

Recente projecten
Projectleider Sloop A9 Bedhoevedorp, Rijkswaterstaat
Omgevingsmanager Omlegging A9 Badhoevedorp, Rijkswaterstaat
Projectmanager Bereikbaarheid Waterland, Provincie Noord-Holland

Specialisme
Omgevingsmanagement

Projectmanagement
Civiele Techniek

Arno Booij