Kati Dijk bij Neuf & Associates

Per 1 mei 2017 verwelkomt Neuf & Associates Kati Dijk MSc. Kati heeft hiervoor het traineeprogramma van Waterschaptalent gedaan, waar ze als trainee omgevings-/projectmanager voor de waterschappen Vallei & Veluwe en Hollandse Delta betrokken was bij diverse dijkversterkingsprojecten.

Kati gaat bij Neuf & Associates aan de slag op het gebied van omgevingsmanagement voor ruimtelijke en infrastructurele projecten van publieke opdrachtgevers. Op dit moment is Kati bij de gemeente Amsterdam betrokken als assistent omgevingsmanager voor de Investeringsagenda Openbaar Vervoer.

Welkom Kati!