Joulz Risicomanagement UAV-GC tenders

Als risicomanager dragen wij bij aan diverse complexe UAV-gc tenders. We zijn verantwoordelijk voor het SMART maken van het interne- en externe risicodossier. Door met de verschillende disciplines te overleggen maken we een vertaalslag van de meestal impliciet aanwezige informatie naar hoogwaardige risico’s en beheersmaatregelen.