Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Sámen de keringen op orde krijgen. Dat is in essentie het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken we als contractmanager aan diverse projecten van het nieuwe HWBP. Dit zijn projecten waarin wordt bekeken of de dijken voldoende sterk zijn volgens de nieuwe normen vanuit het Rijk. Het betreft onder andere de projecten Noordzeekanaal, Amsteldiepdijk/Balgzanddijk en Markermeerdijken.