Rijksvastgoedbedrijf Informatiemanagement PPS DBFMO Rijnstraat 8

Het oude ministerie van VROM wordt volledig herontwikkeld tot het Rijkskantoor van de toekomst. Om dit te realiseren is naast een uitvoerend consortium ook aan de zijde van de Staat een groot aantal actoren betrokken. Er vinden vele informatieprocessen en -stromen plaatst binnen het project. In samenwerking met KIM Plus Delta verzorgen we, in de rol van Informatiemanager, het structureren van alle informatiestromen binnen het project. Bijvoorbeeld door implementatie van Sharepoint om het samenwerken van de verschillende partijen aan de zijde van de Staat mogelijk te maken. Of door het uitwisselen van (grote) bestanden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer te faciliteren. Zo ook het beheren van de Outputspecificaties en het archiveren en beschikbaar stellen van alle project gerelateerde informatie.