Guus Riteco Associate bij Neuf & Associates

Per september 2016 is Guus Riteco als network associate bij Neuf & Associates begonnen.

Guus is bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als contractmanager betrokken bij het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit zijn projecten waarin wordt bekeken of de dijken voldoende sterk zijn volgens de nieuwe normen vanuit het Rijk. Het betreft onder andere de projecten Noordzeekanaal, Amsteldiepdijk/Balgzanddijk en Markermeerdijken.

Welkom Guus!