Gunstige verwachtingen bouwproductie 2017-2022

Op 26 januari 2017 was Neuf & Associates aanwezig bij het jaarlijkse congres van het Economisch Instituut voor de Bouw waarin de verwachtingen voor de bouwproductie voor de komende vijf jaar werden besproken. Ook was dit jaar extra aandacht voor de Nederlandse woningmarkt en het beleid dat het Ministerie van Wonen en Rijksdienst hier op voert.

Het algemene beeld was dat het herstel dat sinds 2014 is ingezet krachtig is doorgezet. In de afgelopen twee jaar is het productievolume van de bouwsector met 8 miljard Euro toegenomen. Dit maakt de bouw de snelst groeiende sector binnen de Nederlandse economie. De motor achter deze groei is absoluut de woningbouwsector. De GWW-sector en de utiliteitsbouw steken hier mager bij af. Dit komt voor een deel omdat de budgetten bij de overheid nog steeds wat onder druk staan. Voor de komende jaren is de verwachting dat de bouwsector blijft groeien. Echter de samenstelling van deze groei zal wat evenwichtiger worden; de nieuwbouw zal wat minder hard groeien en de utiliteitsbouw en GWW-sector zal juist wat hogere groei doormaken.

In de keynote speech gegeven door Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, werd stil gestaan bij hoe het Nederlandse woningmarktbeleid er de komende jaren uit moet zien. Drie belangrijke aandachtspunten volgens minister Blok zijn (1) het gebrek aan plancapaciteit, (2) het gebrek aan middeldure huurwoningen en (3) de opgave om de bestaande woningvoorraad energiezuiniger (of zelfs energieneutraal) te krijgen. Het belangrijkste advies dat Minister Blok aan gemeentes zou geven is om de plancapaciteit verantwoord uit te breiden en pensioenfondsen en beleggers meer toe te laten als investeringspartijen. Deze partijen zouden graag investeren in de Nederlandse woningmarkt, echter blijken lokale bestuurders hier soms huiverig voor.

Voor meer informatie, leest u hier het nieuwsbericht van het Economisch Instituut voor de Bouw.