Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is met 125.000 inwoners één van de twintig grootste gemeenten van Nederland. De stad is, sinds de start van het groeikernenbeleid in 1963, constant aan het uitbreiden. Dit is zichtbaar in abrupte overgangen van verschillende soorten verstedelijking en de lappendeken van bouwstijlen.  De stad wordt daardoor als rommelig ervaren. Tegelijk is de sociale en economische dynamiek in deze relatief jonge stad groot. De laatste jaren is de nadruk daardoor meer komen te liggen op de binnenstedelijke herstructurering. Eén van de projecten die in dit kader past is de herontwikkeling van het Numicoterrein.

Door de verplaatsing van het hoofdkantoor van Nutricia is een locatie van 1,5 hectare beschikbaar gekomen in de oude dorpskern van Zoetermeer. Gelet op de behoefte aan verruiming van variatie in de woningvoorraad is deze locatie al woningbouwlocatie in beeld gekomen. Al In 2004 zijn de eerste gesprekken gevoerd en intentieovereenkomsten getekend. Als onderdeel van de woningbouwlocatie moest ook een nieuwe ontsluiting worden aangelegd voor de resterende productiefaciliteiten van Nutricia. Dit vormde al snel een struikelblok. Tien jaar later zijn de verschillende partijen nog steeds in gesprek en staat er nog geen woning en is de ontsluiting niet gerealiseerd.

In 2015 zijn we betrokken geraakt in de rol van project- en procesmanager. De opdracht is om partijen op één lijn te brengen, besluitvorming tot stand te brengen, het stedenbouwkundig plan uit te onderhandelen in combinatie met een grondexploitatie en het geheel in een contract vast te leggen. Op basis van het mutual-gains-principe zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar overlappende belangen. En we hebben ze gevonden! Inmiddels is alles opgelijnd en verwachten we in het eerste kwartaal van 2017 de contracten te tekenen.