Gemeente Zoetermeer Uitvoering Nota Mobiliteit

In opdracht van de gemeente Zoetermeer voeren wij het verkeer- en vervoersprogramma (Nota Mobiliteit) uit. Het uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit bevat projecten die de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad vergroten. Hierbij gaat het om auto-, fiets- en openbaarvervoersprojecten of een combinatie hiervan. Projecten zijn qua status onder te verdelen in drie categorieën: ze staan op de voorraadlijst, zijn nieuw of zijn aangepast ten gevolge van voortschrijdend inzicht.

Deze dynamiek vraagt om een jaarlijkse actualisatie, prioritering van projecten en een actueel inzicht in de financiële middelen, uitmondend in de bestuurlijke besluitvorming. Wij zorgen voor die jaarlijkse actualisatie en het uitvoeringsprogramma inclusief het gehele bestuurlijke traject.

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Periode: april 2015 – heden

Professional: Desiree Spies