Gemeente Zoetermeer

In opdracht van de gemeente Zoetermeer voeren we omgevings- en projectmanagement op de ontwikkeling van verschillende woningbouwprojecten.

Zo begeleiden we de onderhandelingen over een gecombineerd project van 180 woningen in combinatie met de verlegging van de ontsluiting van een productielocatie van  Nutricia. Het resultaat hiervan is de invulling van een binnenstedelijke locatie met woningbouw en de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, dus ook voor de bestaande woningbouw.

Ook zetten we ons in voor het omgevings- en projectmanagement voor de bouw van 200 jongerenwoningen op vier locaties in Zoetermeer. Door een strak proces en een goed gesprek met de omgeving streven we ernaar om de jeugd van Zoetermeer sneller een passende woning te kunnen bieden. Hierdoor hoeven minder Zoetermeerse jongeren elders een huis te zoeken en blijft deze groep voor Zoetermeer behouden.

Niet in de laatste plaats dragen we bij aan het behoud en versterking van cultuurhistorie in Zoetermeer. Dit doen we door circa twintig woningen te ontwikkelen in een oud lint op de plaats waar vroeger een manege heeft gestaan, met als basis een visie op het gehele lint. Samen met bewoners denken we na en tekenen we aan de toekomstige invulling, met respect voor het verleden. Het eindresultaat zal een gedragen stedenbouwkundig ontwerp zijn, waarmee een brug wordt geslagen tussen heden en verleden.