Gemeente Leiden – project- & omgevingsmanagement herinrichting woonwijk

De wijk Noorderkwartier-Oost in Leiden wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Deze stenige volkswijk kenmerkt zich door zijn lage ligging (ten gevolge van inklinking) en heeft dientengevolge te kampen met wateroverlast bij hevige regenval. De herinrichting biedt de kans om, samen met de bewoners, de wijk klimaat adaptief te maken, niet alleen in de openbare ruimte, maar zeker ook op particulier terrein (particuliere huizenbezitters en woningbouwcorporaties).

De wijze waarop gemeente Leiden dit gaat doen onderscheidt zich van de traditionele manier: in plaats van top down de herinrichting voor te bereiden en uit te voeren zal er bottum up, samen met bewoners, corporaties, het waterschap en andere stakeholders intensief worden samengewerkt om samen naar oplossingen te zoeken om de wijk klimaat adaptief te maken. Om deze wijze van samenwerking op innovatieve wijze vorm te geven heeft de gemeente Leiden een Europese subsidie gekregen (binnen het internationale samenwerkingsverband SPONGE 2020). Onze rol binnen dit innovatieve project is die van omgevings-/projectmanager.