Gemeente Leiden Auto- & fiets Bewegwijzering

De verantwoordelijkheid van wegbeheerders om zorg te dragen voor bewegwijzering voor zowel auto als fiets is verankerd in de wet. De huidige bewegwijzering in Leiden voor automobilisten en fietsers is verwaarloosd. Bovendien zijn er wijzigingen in de verkeersstructuur gewenst en zijn er nieuwe te bewegwijzeringsdoelen ontstaan.

Wij maken samen met de Nationale Bewegwijzeringsdienst een ontwerp bordenplan voor heel Leiden op basis waarvan de bewegwijzering op toekomstbestendige wijze wordt hersteld. Een ingewikkeld project, gezien de vele stakeholders binnen en buiten Leiden.