Gemeente Leiden Programma Langzaam Verkeer

Het programma ‘Langzaam Verkeer & Leefomgeving’ behelst een veertigtal maatregelen die alle gericht zijn op het verbeteren van het fietsroutenetwerk en het stimuleren van fietsgebruik in de Leidse regio. De maatregelen bestaan uit:

  • Realisatie van snelfietsroutes: comfortabele, snelle en veilige fietsroutes over langere afstanden. Met brede, rechte asfaltpaden en zo min mogelijk bochten en plekken die oponthoud opleveren. Ook is er aandacht voor duidelijke bewegwijzering;
  • Oplossingen voor het fietsparkeren: bevorderen van het fietsgebruik kan niet zonder oplossingen voor het fietsparkeren. Voorbeeldprojecten hiervan zijn het bedenken van oplossingen voor fietsparkeren rondom stations en haltes, fietsparkeren in de binnenstad en maatregelen in de buurt van belangrijke bestemmingen en in de wijken.