Gemeente Leiden Ondergrondse Containers Oude Binnenstad

Met het project ‘ondergrondse containers’ worden van scratch af aan in twee jaar tijd zo’n 600 ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor de inzameling van huishoudelijk restafval in de binnenstad van Leiden en de wijken eromheen.

Voor de binnenstad betekent dit geen vuilniszakken meer op straat en daarmee ook het terugdringen van het zwerfvuil en de meeuwenoverlast. In de wijken verdwijnen de ontsierende bovengrondse wijkcontainers uit het straatbeeld. De ondergrondse afvalcontainers maken Leiden dus schoner én aantrekkelijker.

Op 125 locaties in de binnenstad komen 175 containers en in de wijken worden 1700 bovengrondse containers vervangen door 400 ondergrondse, waarbij de locaties door middel van de zienswijze-procedure worden vastgesteld. Daarmee speelt binnen het project bewonersparticipatie en communicatie een zeer grote rol.