Gemeente Den Haag

Petroleumhaven is het laatste transformatiegebied in de ontwikkeling van de Laakhavens. Een transformatie van een industrieel havengebied naar een stedelijk woon-/werkmilieu.

De kern van de transformatie van Petroleumhaven is het kleinschalig opdrachtgeverschap. Bij kleinschalig opdrachtgeverschap worden grondkavels in zo klein mogelijke eenheden uitgegeven aan particuliere organisaties en/of burgers (ook wel collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) genoemd). Daarbij kan er welstandsvrij gebouwd worden.

De gemeente schept slechts randvoorwaarden door de openbare ruimte aan te leggen en kavels bouwrijp te maken en richtlijnen mee te geven voor de bouwinitiatieven. Met als doel een levendig en contrastrijk stadsbeeld, met bewoners en ondernemers die binding hebben met de wijk die zij zelf hebben opgebouwd.

Neuf & Associates is verantwoordelijk voor het integraal projectmanagement; het aanleggen van de openbare ruimte, het bouwrijp maken en de reconstructie van de waterkeringen. Dit alles met als doel om de gewenste transformatie mogelijk te maken.