Gemeente Amsterdam

Van 2017 tot heden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied tussen Surinameplein en stations Amsterdam Zuid door deze met een tramverbinding te verbinden.
Belangrijk bij de ontwikkeling is een snelle, efficiënte en betrouwbare verbinding, maar zeker zo belangrijk is het bestuurlijke, politiek én maatschappelijk draagvlak. Merel is verantwoordelijk voor het creëren van dit draagvlak. Dit wordt gecreëerd door het goed kunnen onderbouwen van de nut en noodzaak, het afstemmen en meedenken met de directe omgeving o.a. in het beperken van de hinder en het zoeken naar waar de aanleg van een tram de kwaliteit van een gebied kan verbeteren en het voorzien van de juiste en tijdige informatie aan de politiek en bestuurders, zodat ze in staat zijn de juiste beslissingen te nemen.
Binnen het project zijn er veel verschillende stakeholders met elk hun eigen belangen. Het is de uitdaging om in een dergelijke grootstedelijke en uitdagende omgeving als Amsterdam ervoor te zorgen dat er een goed functionerende, politiek en maatschappelijk gedragen verbinding aangelegd wordt.