Gemeente Amsterdam

De Houthaven is een project in de uitvoeringsfase waarbij op kavelniveau nog planvorming plaatsvindt, waar kavels worden bebouwd en waar de eerste bewoners nu komen wonen in de wijk.
De projectmanager is zelfstandig verantwoordelijk voor producten die bijdragen aan de realisatie van het plan Houthaven, van planvorming tot aan inhuizing van de bewoners en overdracht van het maaiveld aan beheer. Daartoe stuurt de junior manager een aantal collega’s vanuit andere disciplines aan (maaiveld, stedenbouw, civiel). De (senior) manager is verantwoordelijk op overkoepelend niveau.

De manager werkt in het team projectmanagement van de Houthaven. Er is één senior manager die overall verantwoordelijk is, drie managers, vier junior managers en drie assistent managers. Het hele team van alle collega’s van diverse disciplines die aan het projectgebied Houthaven werken bestaat uit zo’n 80 personen.
De vaste werkplek is gebiedsontwikkeling aan het Weesperplein 8, maar met enige regelmaat ook de werkplek in de Brede School in het projectgebied.
De werkzaamheden zijn o.a.:
– het schrijven van een plan van aanpak voor selectie/contractvorming van een corporatie voor sociale huur,
– het maken van een programma van eisen voor maaiveldonwerpen,
– het aansturen van interne overleggen t.b.v. ontwikkeling kavels en ontwerp maaiveld,
– het aansturen van overleggen kavelontwikkeling met architect en ontwikkelaar,
– het begeleiden van communicatie aan de eerste bewoners.
Naast deze taken is de projectmanager verantwoordelijk voor de teamoverleggen voor afstemming, besluitvorming en toetsing van diverse producten.