Stephanie Samson

Stephanie Samson is met haar technische achtergrond multidisciplinair opgeleid en heeft veel interesse in de GWW-sector. Stephanie is analytisch sterk; in de GWW is het onwenselijk om het project alléén via de techniek of het proces te benaderen. Dankzij deze multidisciplinaire manier van denken maakt ze het mogelijk om een vertaalslag te maken tussen de techniek en het beheersen van contracten. Stephanie is zeer ambitieus, flexibel en gedreven. Daarbij heeft ze in meerdere projecten bewezen dat ze onder (tijds)druk de gewenste doelstellingen kan bereiken.

Naam
Stephanie Samson

Functie
Contractmanager

Opleiding
Technische Universiteit Delft, Master Construction Management & Engineering                                                     Technische Universiteit Delft, Bachelor Architecture

Recente projecten
Adviseur inkoop & contractmanagement Raamovereenkomst Projectbeheersing, Rijkswaterstaat                                      Adviseur risicomanagement tenderteam, Joulz
EMVI-plan schrijver, diverse projecten in GWW sector en maritieme techniek

Specialisme
Aanbesteden
Best Value
Systems Engineering