Rijkswaterstaat – omgevingsmanagement Omlegging A9

Vanuit Rijkswaterstaat zijn wij als plaatsvervangend omgevingsmanager werkzaam op het project ‘Omlegging A9 Badhoevedorp’. De A9 loopt momenteel dwars door Badhoevedorp heen. Door de snelweg te verplaatsen ten zuiden van het dorp neemt de leefbaarheid in Badhoevedorp toe. Ook wordt de snelweg verbreed, waardoor de files afnemen en de regio’s Amsterdam en Schiphol beter bereikbaar worden. Het werk is middels een D&C (Design & Construct) contract op de markt gezet en vertegenwoordigt een waarde van 340 miljoen Euro.

Aangezien het project medegefinancierd wordt door Schiphol, de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer, is het belangrijk dat deze partijen goed betrokken worden bij het project. Stakeholdermanagement is dan ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Ook ProRail en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn partijen waarmee we veel afstemmen.

Tot slot zijn we ook als coördinator aangesteld om de gefaseerde openstelling van viaducten en wegdelen en de overdracht naar de toekomstige beheerders in goede banen te leiden.