Rijksvastgoedbedrijf – contractmanagement PPS/DBFMO Rijnstraat 8

Het PPS project Vernieuwing Rijnstraat 8 houdt de grootschalige renovatie van een bestaand gebouw in, gevolgd door 25 jaar exploitatie. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hiertoe een DBFMO overeenkomst gesloten met een consortium. In dit pand, waar voorheen het ministerie van VROM was gevestigd, worden na de vernieuwing het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gehuisvest.

Wij vervullen gedurende de realisatiefase de rol van plaatsvervangend procesmanager en contractmanager binnen het projectteam van het Rijksvastgoedbedrijf.