Over Neuf & Associates

Bij Neuf & Associates draait alles om kennis, netwerk en innovatie op gebied van ruimte en infra. Het is onze ambitie om professionals en opdrachtgevers te verbinden, te faciliteren en te inspireren. Wij willen de beste en leukste mensen uit de markt aan ons binden door bij de mooiste en uitdagendste bouw- en infraprojecten van de Nederlandse overheid betrokken te zijn!

Kennis

Kennis is de belangrijkste pijler binnen Neuf & Associates. Onze kennis concentreert zich rond project-, omgevings- en contractmanagement van complexe ruimtelijke en infrastructurele opgaven van overheden. Het onderhouden en ontwikkelen van onze kennis is onze levensader. Wij lezen, wij leren, wij documenteren, wij publiceren en wij leiden op.

Daarnaast organiseren wij met, en voor, onze professionals en opdrachtgevers regelmatig vakinhoudelijke bijeenkomsten aan de hand van actuele ruimtelijke onderwerpen. Hier analyseren wij wat er speelt in de markt en waar het naartoe gaat. Wij anticiperen op naderende vraagstukken en vertalen dit met elkaar naar innovatieve oplossingen, waarmee problemen ondervangen kunnen worden, nog voor ze zich aandienen.

Actuele kennisonderwerpen zijn voor ons Systeemgericht Contract Beheersing (SCB), (vastgelopen) gebiedsontwikkelingen, Publiek Private Samenwerkingen (PPS), begeleiding grote infrastructurele projecten, inkoop en aanbestedingsadvies, innovatieve contractering (DBFMO) en (vastgelopen) bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Netwerk

De professionals die aan Neuf & Associates verbonden zijn, hebben met elkaar gemeen dat ze over inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van ruimte en infra beschikken. De mensen van Neuf hebben lef, zijn ambitieus en talentvol. Ze beschikken over een gezonde dosis ondernemerschap en doen hun werk met plezier.

De kern van ons netwerk aan professionals bestaat uit onze vaste medewerkers en onze associate partners. Daar omheen werken wij met een selectieve schil van premium zzp-partners. Het onderhouden en ontwikkelen van ons netwerk is voor ons eveneens core business. Door hier ruim tien jaar intensief en selectief aan te werken, is een buitengewoon krachtig fundament ontwikkeld.

Opdrachtgevers die ons benaderen zijn veelal (semi-) overheidsinstellingen die zich bezighouden met beleid en projecten op gebied van ruimte en infra. Wij leveren kennis en capaciteit enerzijds. En advies en innovatieve oplossingen anderzijds. Al ruim tien jaar wordt de kennis en capaciteit van Neuf & Associates op deze wijze betrokken bij actuele uitdagende ruimtelijke vraagstukken van overheden.