Donald Nagel

Donald Nagel is een ervaren project- en procesmanager op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van complexe infrastructurele werken, binnenstedelijke gebieds- & vastgoedontwikkeling en inrichting en gebruik van de openbare ruimte. Donald is een professional die in staat is om alle technische en niet-technische aspecten van projecten te overzien, deze te verbinden en daarna te handelen. Een procesdenker die alle aspecten van ontwerp en uitvoering van civieltechnische projecten managet en daarbij de invloed van de projectomgeving zeker niet uit het oog verliest. Donald is bekend met het opzetten van projectorganisaties, het leiden van projecten en werken in multidisciplinaire (IPM) projectteams in een politiek-bestuurlijke omgeving, waarbij vele, en veelal tegengestelde, belangen vaak een rol spelen.

_MG_5302zw katja mali fotografie profielfoto linkedinNaam
Donald Nagel

Functie
Projectmanager, omgevingsmanager

Opleiding
Technische Universiteit Twente, Civiele Technologie & Management

Recente projecten
Senior omgevingsmanager Investeringsagenda Openbaar Vervoer, gemeente Amsterdam Plaatsvervangend omgevingsmanager Omlegging A9 Badhoevedorp, Rijkswaterstaat
Projectmanager Ontwikkeling Petroleumhaven, Gemeente Den Haag

Specialisme
Omgevingsmanagement
Openbare ruimte
Project- & procesmanagement

Bekijk LinkedIn-profiel >