• Rijkswaterstaat
  In opdracht van Rijkswaterstaat voeren wij omgevingsmanagement voor het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp'.
 • Rijksvastgoedbedrijf
  Namens het Rijksvastgoedbedrijf voeren we contractmanagement voor het DBFMO-project 'Vernieuwing Rijnstraat 8, Den Haag'
 • Gemeente Leiden
  In opdracht van de gemeente Leiden voeren wij integraal project- en omgevingsmanagement voor het project 'Plaatsing ondergrondse afvalcontainers'.
 • Sessies faciliteren
  Voor diverse publieke en private opdrachtgevers faciliteren we project start up (PSU) en project follow up (PFU) sessies.
 • Gemeente Den Haag
  In opdracht van de gemeente Den Haag werken we als projectleider voor diverse ruimtelijke projecten.
 • Schiphol
  Voor Schiphol zijn we als developer betrokken bij het deelproject 'Landzijde'.

Verstand van complexe ruimtelijke en infrastructurele opgaven voor de publieke sector

Projectmanagement

Beheersing van kwaliteit, geld, tijd, organisatie, informatie en risico’s. Goed projectmanagement betekent het afgesproken resultaat leveren binnen het vooraf vastgestelde budget en binnen de afgesproken tijd. Goed contract- en risicomanagement kan hierbij helpen.

meer over projectmanagement >


Omgevingsmanagement

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn steeds complexer geworden. Er zijn veel partijen betrokken, financiële structuren zijn veranderd en het flexibel inspelen op de vraag van de markt is een must. De essentie van omgevingsmanagement is het durven loslaten van een vast omlijnd einddoel.

meer over omgevingsmanagement >


Laatste publicatie:

Contractmanagement

Geïntegreerde contractvormen, zoals UAV-GC, D&C, DB, DBFM en DBFMO, worden steeds vaker toegepast bij bouw- en infraprojecten. Er is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het managen van geïntegreerde contracten. Tegelijkertijd is er nog voldoende ruimte voor verdere verbetering.

meer over contractmanagement >


Neuf Kennisdeling

Neuf & Associates organiseert regelmatig een evenement met als doel kennisdeling. Zodra de volgende datum bekend is, zal deze gecommuniceerd worden op de website.

 


@Neuf-Associates